©romotovo nám. 177, 753 01 Hranice
IČO: 14618141     IZO: 600146367     telefon: 581601898
www.srom.hranet.cz     srom@srom.hranet.cz     www.srom.hranet.cz/moodle2

CHYBA! ©patný argument přiřazený API funkci